Pan Poeta

Poezja – jest sposobem wyrażania siebie.
Poeta jest pewnym rodzajem pryzmatu, przez który przechodzą różne rodzaje fal. Fale same dopasowują się do pryzmatu – różne treści wybiorą różnych twórców. Od samego twórcy jednak ostatecznie zależy czy zachowa treści w niezmienionej (na ile to możliwe) formie, czy też zacznie je „rzeźbić” i scalać bardziej świadomie lub też czy nie spróbuje tym razem nastawić się na fale odmienne.