Kazzi

Trzy prawa Kazziego:

1. Nic nie musisz.
2. Przeszłość nie istnieje.
3. Nic nie dzieje się przypadkiem.